Team SMG เผยภาพผู้เล่นคนใหม่ของทีม ?

Team SMG ทีม Dota2 หน้าใหม่ของโซน SEA ที่รวมเอาเหล่าผู้เล่นมากประสบการณ์อย่าง Yeik Nai “MidOne” Zheng  หรือ Damien Sau-jing “kpii”

Read More