Charge Buffalo ควายป่ายอดทระนง

Charge Buffalo เป็นเกมออนไลน์จากค่าย JILI ที่จะนำพาเหล่าเกมเมอร์ไปสัมผัสเรื่องราวของควายป่า สัตว์กินพืชที่มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีร่างกายแข็งแรงกำยำ แต่ปัจจุบันกลับตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์เต็มที เนื่องจากพวกมันมักตกเป็นเป้าในการล่าของมนุษย์ ไม่นับรวมการผสมพันธุ์กับควายบ้าน ซึ่งส่งผลให้สายเลือดดั้งเดิมเจือจางลงเรื่อย ๆ คุณในฐานะนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ไฟแรง จึงได้รับมอบหมายให้เดินทางไปยังทุ่งหญ้าสะวันนา เพื่อปกป้องมันจากภัยคุกคามของมนุษย์

Read More