7 Dragons มังกรผู้พิทักษ์

7 Dragons เป็นเกมออนไลน์จากค่าย Next Spin ที่จะนำพาเหล่าเกมเมอร์ไปสัมผัสเรื่องราวตามความเชื่อของผู้คนชาวจีน เกี่ยวกับเทพมังกรที่ปรากฏตัวอยู่ในนิยาย นิทานพื้นบ้าน และวัฒนธรรมประเพณี พวกมันคือสัตว์ในตำนานที่สื่อถึงพลังอำนาจและความน่าเกรงขาม ซึ่งมีความเชื่อหนึ่งระบุว่าเราสามารถพบเจอราชามังกรได้ หากผ่านบททดสอบของมังกรผู้พิทักษ์ทั้ง 7 อันกอปรด้วยมังกรเทา, มังกรแดง,

Read More