สมาคมอีสปอร์ต กำชับ นักกีฬาต้องฉีดวัคซีน – ปฏิเสธเท่ากับถอนทีมชาติ

สมาคมอีสปอร์ต กำชับ นักกีฬาต้องฉีดวัคซีน – ปฏิเสธเท่ากับถอนทีมชาติ

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย แจ้งข่าวการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคน หากไม่รับวัคซีน จะถือว่าถอนตัวออกจากการเป็น นักกีฬาทีมชาติไทย
โดยเพจสมาคมกีฬาอีสปอร์ต TESF โพสต์ว่า นักกีฬาที่มีรายชื่อในนามทีมชาติทุกรายการที่ต้องซ้อมตามแผนงานของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ภายใต้กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และนักกีฬาที่ต้องเดินทางเข้าร่วมแข่งขันในทุกมหกรรมกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงบุคคลากรที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานร่วมกัน มีความจำเป็นต้องเข้ารับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ทุกคน นอกจากเหตุผลด้านความรับผิดชอบทางสังคมแล้ว ถ้าไม่ฉีควัคซีนฯ จะมีกระทบ ทำให้ เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันเป็นทีมไม่ได้ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการไม่ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แฃะไม่สามารถเข้ารับการตรวจเช็กสมรรถนะของร่างกายตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้
ด้วย 3 เหตผลนี้ การปฏิเสธการรับวัคซีต้านไวรัสโควิด-19 จึงถือเป็นการถอนตัวจากการทำหน้าทีมชาติไปโดยสมัครใจ สำหรับนักกีฬาที่มีความประสงค์จะเลือกวัคซีนชนิดที่ไม่ตรงกับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดเตรียมไว้ให้ สามารถ “ทำได้” โดยแจ้งมายังสมาคมฯ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการเข้ารับวัคซีนของท่าน เพื่อบันทึกความพร้อมของท่านเอาไว้ก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *